بختیاری ، پژمان ( شاعر )

در سال 1279 میان یک خانواده بختیاری پا به عرصه وجود گذاشت ، پدرش علیمراد خان میر پنج بختیاری از خوانین مشهور ایل بختیاری و مادرش از خاندان میر ابوالقاسم قائم مقام و از بانوان فاضله و شاعره عصر خود بود و (( ژاله )) تخلص می کرد . پژمان طی سالهای مطالعه و فعالیت عمر خویش آثار زیر را تهیه و تدوین کرده است : 1 ـ کتاب بهترین اشعار پژمان 2 ـ دیوان حافظ 3 ـ دیوان پژمان 4 ـ خیام 5 ـ دیوان جامی 6 ـ تاریخ و پست و تلگراف 7 ـ سه منظومه (( زن بیچاره )) ، (( سیه روز )) و (( محاکمه شاعر )) . وی خود را مقید به پیروی از سبک معینی نمی کرد و بیشتر زبان حافظ و سعدی را انتخاب کرده و سخنش تقریبا در سبک عراقی است . ولی در همان غزل ممکن است با یک یا دو تک بیت کاملا آمیخته به سبک هندی یا صفوی مواجه شود . پژمان بختیاری در سال 1353 شمسی درگذشت .
تعداد دفعات بازدید: 307