براون ، کارل فردیناند ( فیزیکدان )

کارل فردیناند براون یکی از علمای بزرگ فیزیک آلمان بود . به واسطه تحقیقاتی که در باب فیزیک عمل آورد در سال 1909 با مارکونی مشترکا موفق به دریافت جایزه نوبل در فیزیک شد .
تعداد دفعات بازدید: 578