بامشاد ( نغمه پرداز )

بامشاد یا بامداد یا بام زاد نام خنیانگری مشهور در زمان خسروپرویز ساسانی است که او نیز مانند باربد در هنر موسیقی عدیل و نظیر نداشته است . نوشته اند ، این هنرمند نوازنده چنان می نواخت و می خواند که همه کس را شاد می کرد . بیش از این اطلاعاتی از زندگی وی در دست نیست و نام آهنگی نیز هست به نام خود آهنگسار . منوچهر دامغانی شاعر بزرگ قرن نیمه اول قرن پنجم هجری درباره بامشاد ، نغمه پرداز باستانی ایران سروده است : بلبل باغی به باغ دوش نوائی بزد خوبتر از باربد ، نیک تر از بامشاد
تعداد دفعات بازدید: 485