ابن حزم (فقیه)

ابومحمد علی بن احمد اندلسی،از علماء معروف،اهل قرطبه،اصلاً از فارس بوده،در سال 384 ه. در شهر قرطبه متولد شد.در علوم شرعیه تبحر یافته،تألیفات بسیار در فقه و حدیث و ادب داشته و تعداد تألیفات او را در حدود چهارصد مجلد گفته اند.در سال 456 ه. وفات یافته است.از تألیفات او الفصل بین اهل الاهواء و النحل،جمهرة الانساب و الاحکام فی اصول الاحکام را می توان نام برد.
تعداد دفعات بازدید: 429