مونتنی ، میشل ( نویسنده )

میشل ، دو مونتنی ، یکی از مشهورترین نویسندگان دوره رنسانس و از اومانیستهای این دوره می باشد که در سال 1523 به دنیا آمد . وی از اشراف فرانسه بودو سفرهای بسیار کرد و کتب زیادی نوشت که مهمترین آنها کتاب (( تحقیق )) است که در سه جلد منتشر گردید . در این کتاب عقاید وی در خصوص آموزش و پرورش تشریح شده است . او عقیده داشت که اگر روش تعلیم دلپذیر باشد دیگر آموزشگاه مثل زندان نخواهد بود و نیاز نیست که چوب و تازیانه وسیله انتظاه باشد . عقاید مونتنی رویهمرفته تاثیر بسزایی روی مدارس آن زمان نکرد ولی در افکار روسو و بیکن مستقیما اثر نمود . این شخصیت بزرگ در سال 1592 در گذشت .
تعداد دفعات بازدید: 913