ابوجهل

کنیه عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی،در زمان جاهلیت کنیه او ابوالحکم بود و در صدر اسلام معروف به ابوجهل گردید،زیرا با رسول اکرم عداوت داشت و مسلمانان را می آزرد.هنگامی که حضرت رسول به مدینه هجرت نمود مردم مکه را به جنگ اهل مدینه تحریک می کرد.در غزوه بدر در سن 70 سالگی کشته شد.
تعداد دفعات بازدید: 506