رشید یاسمی ، غلامرضا ( شاعر )

غلامرضا رشید یاسمی در سال 1274 خورشیدی در کرمانشاه متولد شد . وی فارغ التحصیل مدرسه سن لوئی بود و مدتها با ملک الشعراء بهار همکاری داشت . رشید یاسمی به زبانهای عربی و پهلوی و فرانسه تسلط داشت . او در سال 1338 شمسی درگذشت . اشعاری نغز و شیوا و تالیفاتی در تاریخ و ادبیات دارد .
تعداد دفعات بازدید: 336