ابو معشر بلخی ( منجم و ریاضیدان )

جعفر بن محمد بن عمر بلخی ، منجم و ریاضیدان معروف ، اصلا از مردم بلخ و منجمین بزرگ بوده ، در علم تاریخ و سیر ملوک نیز دست داشته ، مدتی در نزد الموفق بالله خلیفه عباسی به سر برده ، می گویند در خلافت المستعین بالله عباسی روزی در بغداد حکمی نجومی کرد که درست در آمد و خلیفه فرمان داد که او را چوب زدند ، در سال 272 هجری. در سن صد سالگی در شهر واسط بدرود حیات گفته ، تصنیفات و تالیفاتی در علم نجوم دارد ، بعضی از کتب او به لاتینی ترجمه شده ، از تالیفات وی : اثبات علم النجوم ، کتاب الامصار ، کتاب الجمهره ، اسرار النجوم ، تقویم البلدان و طبایع البلدان است .
تعداد دفعات بازدید: 536