ابوبکر خوارزمی (شاعر)

محمد بن عباس،از نویسندگان و شعراء معروف در زبان عرب،اصلا ایرانی و معاصر صاحب بن عباد بوده است.چون مادرش طبری و پدرش خوارزمی بوده به طبر خزی معروف شد.مدتی در شام و حلب بسر برده و در آخر در نیشابور اقامت گزید.در سال 383 ه. در آن شهر وفات یافت.او دارای دیوان شعر است
تعداد دفعات بازدید: 438