آشتیانی،شیخ مصطفی(حکیم)

پسر دوم میرزا حسن آشتیانی که لقب افتخارالحکما داشت.در جنبش مخالف با موسیونوز بلژیکی نقش بسزایی داشت.در نهضت مشروطیت فعالانه شرکت کرد و علیه استبداد بپا خاست و در دوم ربیع الاول 1327 ق در منزلش واقع در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم ترور شد.وی در شاعری نیز دست داشت و صهبا تخلص می کرد.از آثار منظوم او کتاب افتخار نامه حیدری است در جنگهای حضرت امیر(ع) و وقایع زمان خلافت وی که به سبک شاهنامه سروده و در 1310 ق در تهران به طبع رسیده است
تعداد دفعات بازدید: 665