ابان بن سعید بن العاص ( اصحاب پیامبر)

از اصحاب پیامبر اکرم(ص) بوده است.وی به پیروی از خاندان رسالت از بیعت کردن با ابوبکر خودداری نمود و فقط هنگامی که ایشان بیعت کردند او هم بیعت کرد.در کتاب اسدالغابة چنین آمده است: و خالد و برادرش ابان از بیعت ابوبکر تن زدند و به بنی هاشم گفتند شما درختان بلند بالا و صاحبان میوه های پاکیزه اید و ما پیرو شما هستیم.پس چون بنی هاشم با ابوبکر بیعت کردند خالد و ابان نیز بیعت نمودند.
تعداد دفعات بازدید: 677