ابن مقلّه (خوشنویس)

ابوعلی محمد بن علی بن مقلّه،هنرمند بنام ایرانی در قرن چهارم هجری است.نیاکان این هنرمند از مردم فارس بودند و خود وی در سال 282 هجری در بغداد متولد شد. ابن مقلّه از دانشمندان عصر خود بود و در فقه و تفسیر و قرائت و ادبیات دست داشت و شعر می گفت.این مرد بزرگ ایرانی پیشقدم احیای یکی از زیباترین مظاهر هنری یعنی خوشنویسی است و تا ظهور وی،هیچ یک از خطاطان به قدرت او در خوشنویسی اقلام مختلف نیامده بود.اینکه بعضی از اقلام شش گانه را به وی نسبت می دهند روا نیست،ولی به طور یقین در تکمیل اقلام موجوده مزبور کوشیده و به آنها سر و صورتی داده است. ابن مقلّه وزارت سه تن از خلفای عباسی(المقتدربالله،القاهر بالله و الراضی) را عهده دار بود تا زمان خلافت الراضی چنانکه شیوه ناجوانمردانه عباسیان بود،دستها و زبانش را بریدند و سرانجام وی را کشتند
تعداد دفعات بازدید: 427