آتالانت

از زنان اساطیری بود و ماده خرسی به او شیر داد و به خاطر وفاداری به « آرتمیس » برادر آپولون با کسی ازدواج نمی کرد مگر اینکه در مسابقه دو بر ا پیروز شود و جوانی به نام « هیپومیس » برنده شد و با او ازدواج کرد ولی زئوس آن دو را به شیر مبدل کرد.

تعداد دفعات بازدید: 769