آقاخان محلاتی

آقا حسن علی شاه،پسر شاه خلیل الله از سادات حسینی،پدرش که پیشوای فرقه اسماعیلیه بود و نسب خود را به رکن الدین خور شاه آخرین ملوک اسماعیلیه الموت می رسانید.در سال 1232ه. در یزد بدست مردم کشته شد و فتحعلی شاه برای دلجویی از کسان وی آقاخان را پسر بزرگ او بود به حکومت قم و محلات منصوب کرد و یکی از دختران خود را هم به او داد.در سال 1251ه. از طرف محمد شاه به حکومت کرمان تعیین شد،در سال 1255 در کرمان علم مخالفت برافراشت اما مغلوب شد و به امر محمد شاه به محلات روانه گردید،چندی بعد از محلات به یزد رفت و در آنجا قیام کرد باز شکست خورد و به کرمان رفت و چون در کرمان هم مغلوب شد در سال 1257 از راه قندهار به هندوستان رفت و تحت حمایت انگلیس قرار گرفت و پیروان بسیار پیدا کرد. بعد از فوت وی پسرش آقا علیشاه جانشین پدر شد و معروف به آقاخان دوم گردید.بعد از آقا علیشاه،سلطان محمد شاه به عنوان آقاخان سوم مقام پیشوایی اسماعیلیه را احراز کرد و علاوه بر آن نمایندگی مردم هندوستان در مجمع بین الملل و نمایندگی در مجلس شورای ملی انگلستان انتخاب شد.وی در تیرماه 1336 خورشیدی در سن هشتاد سالگی در شهر ژنو درگذشت
تعداد دفعات بازدید: 587