بهزاد ، حسین ( نقاش )

مرحوم حسین بهزاد ، استاد مشهور و بزرگ مینیاتور معاصر متولد 1273 خورشیدی است . پدرش نقاش و قلمدان ساز بود و به مرض وبا درگذشت . استاد مینیاتور ، پس از کمال الدین بهزاد هراتی ، بزرگترین استاد مینیاتور بود . از آثار معروف بهزاد یکی تابلوی صفی الدین ارموی و دیگر تابلوی رودکی است . وی در سال 1347 به رحمت ایزدی پیوست .
تعداد دفعات بازدید: 590