ابراهیم ادهم (عارف)

ابواسحق ابراهیم بن ادهم،یکی از مشایخ صوفیه ایران در قرن دوم هجری،از مردم بلخ و مردی پرهیزکار و پارسا بوده است.پس از تصوف به شامات سفر کرد و در آنجا تا هنگام مرگ کار کرد و از دستمزد خود زندگانی می کرد.در سال 160ه. در جنگ میان مسلمانان و امپراتوران بیزانس کشته شد.می گویند وی پادشاه یا پادشاه زاده بوده و از سلطنت کناره گیری کرده به انزوا و عبادت پرداخت
تعداد دفعات بازدید: 451