ژید ، آندره ( نویسنده )

ژید در 22 نوامبر سال 1869 در پاریس به دنیا آمد . پدرش از مردم کوهستانهای مرکزی فرانسه و مادرش از یک خانواده صنعتگر و بازرگان نرماندی بود .در پنجمین سال تحصیل بر اثر سوءرفتار از مدرسه اخراج شد .ژید یازده ساله بود که پدرش مرد و وقتی که مادر خواست برای بار دوم او را به مدرسه بفرستد ،ژید دچار حمله های عصبی شد ، ولی چون تشنه مطالعه بود آثار همه شاعران را می خواند وبالاخره موفق شد دیپلم ادبی را بگیرد . ژید در شانزده سالگی نخستین مراسم آیین پروتستان را بجای آورد اما تعلیمات کشیش چنان در نظرش خشک و خشن جلوه کرد که از آن گریزان گشت .نخستین کتاب ژید (( دخترهای آندره والتر )) نام داشت . همین کتاب باعث شد که وی بتواند با دخترخاله اش (امانوئل ) ازدواج کند. مبارزه آدمی با شهرت مضمون اصلی دخترهای آندره والتر است . ژید پس از انتشار این کتاب از محضر مالارمه شاعر فرانسوی استفاده می کرد و در انجمن ادبی او شرکت می جست . در همین ایام بود که ژید توسط لوئیس با پل والری آشنا شد . ژید نماینده هنر پیشرو بود . در یکی از جلسات انجمن ادبی مالارمه بود که ژید با اسکاروایلد آشنا گردید . جوانی ژید بیهوده سپری می شد و پرهیزکاری زیاده از حدش او را آزاد می داد . در این احوال ناگاه اندیشه سفر در سرش پیدا شد و به سوی صحراهای سوزان آفریقا رهسپار گشت .در الجزایر ذوقی بی نظیر برای زندگی و نیازی شدید برای زیستن و لذت بردن ژید را بسوی خود کشید . همه آثاراو و بنیاد اخلاقی او بر پایه های غرایزی است که ژید توانست در این هنگام در خود بشناسدو آنها را آزاد بگذارد ، اما در همین سرزمین بود که مرض سل به سراغش آمد . لذا از ادامه سفر باز زد و زمستان را در شهر کوچک بسکره بسر برد و در همین جا بود که دوران بهبودی وی آغاز شد . کتاب مائده های زمینی نتیجه دوران بیماری اوست . ژید پس از بهبودی به فرانسه بازگشت اما شرق و دیدار آفریقا دوباره وی را بدان دیدار کشید . ژید یک بار دیگر به فرانسه بازگشت ، اما چون نوبه ای بدو دست داد یک لحظه اندیشه خودکشی از ذهنش گذشت . در این احوال به خاطر بیماری مادرش به (( لاروک )) فراخوانده شد .پس از مرگ مادر ، با (( مادلن روندو )) دختر خاله خویش ازدواج کرد .زناشوئی ژید محور زندگی و آثار اوست . شهرت جهانگیر ژید روز به روز بالا می گرفت تا سرانجام در سال 1947 به دریافت جایزه جهانی نوبل در ادبیات نایل آمد . ژید در 19 فوریه سال 1951 در سن هشتاد و دو سالگی بدرود حیات گفت . بعضی از کتب آندره ژید که به فارسی برگردانده شده عبارتند از : 1 ـ مائده های زمینی توسط جلال آل احمد ، پرویز داریوش ، حسن هنرمندی ، سیروس ذکاء. 2 ـ در تنگ توسط عبدالله توکل . 3 ـ آهنگ روستایی توسط اسحق لاله زاری . 4 ـ سکه سازان توسط حسن هنرمندی . 5 ـ بازگشت از شوروی توسط جلال آل احمد . 6 ـ پرومته سست زنجیر توسط عباس شوقی . 7 ـ تزه توسط محسن خواجه نوری ـ محسن فارسی .
تعداد دفعات بازدید: 340