آملی ( عالم )

شمس الدین محمد بن محمود آملی ، از علماء ایران ، در زمان سلطان محمد خدابنده در مدرسه سلطانیه تدریس می کرد ، در آخر از سلطانیه به شیراز رفت و به سال 753 هجری . در آن شهر وفات یافت . وی در علوم و فنون مختلف استاد بوده ، از آثار او کتاب نفائس الفنون و شرح کلیات قانون ابوعلی سینا است .
تعداد دفعات بازدید: 563