ابن هیثم ( ریاضی دان )

ابو علی حسن بن حسن بن هیثم ، ریاضی دان و مهندس معروف اهل بصره ، در سال 354 هجری . در بصره تولد یافت . الحاکم بامرالله او را به مصر فراخواند و بسیار عزیزش داشت . در حرود 430 هجری . در قاهره وفات یافت . تالیفاتی بسیار داشته ، تعداد تالیفاتش از پنجاه مجلد بیشتر بوده ، بعضی از کتابهای او به لاتینی نرجمه شده ، از کتب معروف وی کتاب مناظر است که به زبان لاتینی و ایتالیایی ترجمه شده و کپلر در کتاب مناظر خود از آن استفاده کرده است . او را الحسن هم گفته اند .
تعداد دفعات بازدید: 465