کندی ، جان ( سیاستمدار )

سیاستمدار آمریکایی متولد سال 1917 ، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد . از سال 1941 الی 1945 در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرد . در سال 1945 در سرویس خبرگزاری بین المللی خبرنگار بوده از سال 1947 الی 1953 عضویت مجلس را داشته و در سال 1954 به نمایندگی مجلس سنا از ماساچوست انتخاب شد . در سال 1960 کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات شد و بالاخره در سال 1961 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد و قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترور شد . در تالیفات وی می توان : چرا انگلستان به خواب رفت ( 1940 ) و سیمای شجاعان ( 1956 ) را نام برد .
تعداد دفعات بازدید: 506