آن دلو،لوئی جی پیر(نویسنده)

از نویسندگان به نام ایتالیا در قرن بیستم به سال 1867 در سیسیل جزیره ای نزدیک ایتالیا متولد گردید.پس از تحصیلات مقدماتی و عالی به استادی دانش سرای دختران رشته سبک شناسی رسید و خیلی زود کار ادبی خویش را آغاز کرد.اولین اثر خویش را تحت عنوان درد مطبوع منتشر ساخت و بدین ترتیب شروع به نوشتن نمود.ابتدا سبک وریسم را در ادبیات پیشرو خویش قرار داد و این سبکی بود مملو از طعن و کنایه و بدبینی.پیر آن دلو مدت های زیادی با این فکر چیز می نوشت ولی بعدها تغییر روش داد و در افکار خویش اعتدالی قابل تحمل بوجود آورد.در سال 1897 به استادی دانشگاه رم برگزیده گشت و تا سال 1921 در این مقام باقی ماند.پیر آن دلو سال 1936 بدرود حیات گفت.بعضی از آثار وی از این قرار است:عشق بی دلبستگی،درد مطبوع،سفید ها و سیاهی ها،مسخره مرگ و زندگی،نوبت،بذله گویی مرحوم ماتیا پاسکال،زمان،زن مطرود و هانری چهارم.
تعداد دفعات بازدید: 449