آپولون

پسر « زئوس » و « لتو » و برادر دوقلوی « آرته میس » از خدایان المپ بودند. وی خداوند موسیقی ، پیشگویی و نباتات بود و او خدای شبانی و جنگ نیز می دانستند. وی دو بار به سبب اعمال خود موجب خشم زئوس شد.

تعداد دفعات بازدید: 1030