ابوالحسن شیرازی (نقاش)

نقاش و تذهیب کار ایرانی اوایل قرن چهاردهم هجری.او در آبرنگ و تذهیب به ویژه جانور سازی دست داشت.در زمینه خطاطی نیز هنرنمایی می کرد و در نوشتن نسخ و طغرا استاد بود.تصویر جالب پرکار و تمام قد یکی از رجال زمان،یکی از کارهای خوب پهره پردازی او به شمار می رود.در این تصویر تزئینات لباس به خصوص جزئیات ملیله کاری ها و حمایل به زیبایی طراحی شده است.از این هنرمند شمایلی زیبا از حضرت پیامبر(ص) با کلاه و شنل و پرچم مخصوص همراه با تمثال حضرت علی(ع) با تاریخ 1324 ه. در دست است.از کارهای جالب توجه دیگر او تصویر آبرنگی است از حاجی میرزا آقاسی در صحن قورخانه دولتی که در پرداخت صحنه و نشان دادن عظمت توپها و شعله های آتش،هنرمند مهارت خاصی از خود نشان داده است.این هنرمند از مظفرالدین شاه لقب نقاشباشی دریافت کرد.او این لقب را در رقم خود بصورت:نقاشباشی سرکاری یا نقاشباشی همایونی آورده است
تعداد دفعات بازدید: 522