جابر بن حیان ( شیمیدان )

جابر بن حیان ازدی کوفی از دانشمندان و شیمیدانان مشهور اسلامی است . شهرت جابر مربوط می شود به سالهای 159ـ 186 هجری قمری . وی مدتها در کوفه به سر برده است . در کتابخانه های اروپا 22 رساله عربی به نام جابر هست که پنج عدد از آنها به چاپ رسیده : کتاب الملک ، کتاب الموازین الصغیر ، کتاب الرحمه ، کتاب التجمیع و الزیبق الشرقی . نظریات رسمی و اختصاصی در کتب یاد شده ، مخصوصا در کتاب الرخمه که اصالت آن قطعی است عبارتند از عقیده تجسم و عقیده ای که روح را علت غایی موجودات داند . دیگر آنکه فلزات را ذی حیات تصور می کند . آنها در سینه زمین هزاران سال به صورت ناقص مانده ( مانند سرب ) و سپس کمال یافته ( مانند طلا ) . علم کیمیا برای تسریع این کمال و دیگر گونی است .
تعداد دفعات بازدید: 491