آغاز بیگم(شاعر)

ملقب به آغا باجی و متخلص به طوطی،دختر ابراهیم خان بی پناه جوانشیر و همسر فتحعلی شاه قاجار.زنی عابد و زاهد و از شاعران خوش سخن بود.گویند هرگز به فتحعلی شاه روی خوش نشان نداد و همواره از مخالفان دربار و شاهزادگان بود و تمام عمر باکره ماند.نخست خانه ای در نزدیکی امامزاده هاشم بنا نمود و اوقات خود را در آنجا می گذراند،سپس به قم رفت و اعتکاف گزید و در همانجا در 1248ق درگذشت
تعداد دفعات بازدید: 443