دالتون ، جان ( کاشف )

جان دالتون در سال 1766 در خانواده فقیری در الگزفیلد انگلستان متولد شد . تحصیلات ابتدائی را در مدرسه کواکر به پایان رسانید . دالتون در ریاضی استعداد فراوانی داشت اما بیشتر وقتش را صرف مشاهدات روزانه ای درباب هواشناسی می کرد به طوری که تعداد صفحات این یادداشت ها به 200000 صفحه رسید . چچون جزوه هایی از مشاهدات هواشناسی خو د منتشر کرد به انجمن ادبی و فلسفی منچستر راه پیدا کرد و برای آن انجمن مقالات متعددی نوشت . تئوری اتمی این دانشمند ، محاسبات ریاضی را در علم شیمی وارد کرد . وی وجود الکتریسیته را در اجسام ثابت نمود . دالتون در سال 1844 وفات یافت .
تعداد دفعات بازدید: 516