روحانیون و آیت الله  

  ليست مشاهیر
رشیدالدین شمس الاسلام ابوعبدالله محمد بن علی بن شهرآشوب،از فقهاء معروف شیعه،اصلا مازندرانی بوده؛در علم و ادب و شعر نیز تبحر داشت.در سال 588 ه. در حلب ...
ابومحمد علی بن احمد اندلسی،از علماء معروف،اهل قرطبه،اصلاً از فارس بوده،در سال 384 ه. در شهر قرطبه متولد شد.در علوم شرعیه تبحر یافته،تألیفات بسیار در ...
شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی عسقلانی،از علماء و ائمه سنت،در علوم ادب و لغت نیز تبحر داشته،مدت 21 سال قاضی القضاة مصر بود.تعداد تألیفات و تصنیفات ...
ابوعبدالله (م 200 ق) معروف به الاحمر،از فقها و محدثین و شعرای شیعه و مورخ و عالم به ایام و انساب عرب.او از اصحاب و راویان اخبار امام صادق(ع) و امام ...
نام کشیشی بوده از مردم اسکندریه که می گفت عیسی برابر با خدا نیست بلکه آفریده شده اوست.تعلیمات وی در شورای مذهبی شهر نیسه رد شد و پیروانش مرتد شناخته ...
شیخ محمد خیابانی از روحانیون آزادیخواه تبریز است که در سال 1219 هجری قمری در تبریز متولد و در سال 1338 هجری قمری در همین شهر بدست استبداد مقتول گشت . ...
حضرت آیت الله العظی امام سید روح الله موسوی خمینی در 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری در خمین در یک خانواده روحانی به دنیا آمد . والد ایشان آیت الله ...
آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم بن محمد جعفر مهرجردی یزدی ، مرجع تقلید شیعیان ، که در سال 1276 هجری در مهرجرد یزد متولد شد و در سال 1355 هجری قمری در قم ...
آیت الله سید حسن اصفهانی فرزند (( آیت الله سید ابو الحسن موسوی اصفهانی )) در سال 1319 قمری در خانواده روحانی به دنیا آمد . تحصیلات مقدماتی را نزد ...
ابو محمد فضل بن شاذان ، فقیه و محدث شیعی ، پدرش شاذان نیز از فقهاء شیعه بود . ابن شاذان در نیشابور اقامت داشت ، عبدالله بن طاهر امیر خراسان او را به ...

TotalRecords:10
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15