کارگردانان سینما و تئاتر  

  ليست مشاهیر
تهیه کننده و کارگردان انگلیسی ، متولد سال 1906 فارغ التحصیل مدارس کینگ و کانتر بوری .
در سال 1924 برای اولین بار در تئاتر امپایر لندن به روی صحنه ...
کارگردان فرانسوی که در سال 1911 در آمریکا متولد شده است . او فارغ التحصیل دانشکده (( موریس )) می باشد . در سال 1936 وارد مدرسه دراماتیک اروپا شد . در ...
در سال 1939 زاده شد . پدرش برنار بلیه بازیگر مشهور فرانسوی است . برتران ، فیلمسازی را با دستیاری ژرژ لوتز آغاز کرد و در 1963 یک مستند اجتماعی / سیاسی ...

TotalRecords:3
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15