دفتر آموزش و انجمن موسیقی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

1398/03/02 - 03:48:00 ق.ظ
دفتر آموزش و انجمن موسیقی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با استناد بند الف ماده ٧ مصوبه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور افزایش کیفیت آموزش های هنری، ایجاد مشارکت و بهره‌گیری از توانایی های علمی، هنری، آموزشی و تحقیقاتی انجمن های تخصصی در ارتقای فعالیت های تخصصی آموزش موسیقی، تفاهم نامه همکاری دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و انجمن موسیقی ایران به امضا رسید.
استاندارد­سازی و ارتقای سطح دانش مدیران مسئول و مربیان آموزشگاه ­های آزاد موسیقی، امکان‌سنجی و آمایش سرزمینی آموزش موسیقی همچنین مکانیزه­کردن فعالیت ها و ایجاد یک سامانه واحد الکترونیکی، ارزشیابی مستمر دستاوردهای آموزشی آموزشگاه های آزاد موسیقی کشور از اهداف این تفاهم نامه است.
به منظور برنامه ریزی و اجرای مفاد این تفاهم نامه، کمیته ای تخصصی و هنری متشکل از ٥ نفر که دو نفر نماینده از دفترآموزش و دو نفر نماینده از انجمن موسیقی ایران و یک نفر نماینده به انتخاب دفتر آموزش از بین مدیران مسئول آموزشگاه ­های آزاد موسیقی تشکیل خواهد شد.
تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در موضوع تفاهم‌نامه و بررسی مفاد و تایید هر یک از قراردادهای اجرایی در موضوع تفاهم‌نامه همچنین برنامه ­ریزی و نظارت بر اجرای اهداف تفاهم نامه در اجرای تصمیمات مشترک از وظایف این کمیته است.
فراهنگ**1355**9494**9121

انتهای پیام /*