فضای افسارگسیخته - محمدرسول ابراهیمی اسفدن*

1398/02/10 - 05:37:00 ق.ظ
فضای افسارگسیخته - محمدرسول ابراهیمی اسفدن*

جعبه ای جادویی که با بارگیری دریچه های متفاوت دنیایی از ناکجا آباد ها را در اختیارمان می گذارد و گاه کنجکاوی هایی در آن صورت می گیرد که راه به چاه می برد.
استفاده صحیح و ناصحیح از دنیای ارتباطات بسته به میل و سلیقه کاربر در لحظه براساس مقتضیات زمان و مکان دارد؛ مکانی که در آن حضور دارد و زمانی که شالوده شخصیتی فرد را ساخته است.
بررسی ها نشان داده که استفاده از این فضا محدودیت سنی ندارد و به هر کانال و شبکه ای که سر بزنی از کودک تا پیر آن را جست و جو کرده و سری به محتویات آن زده اند.
براستی محتویاتی که در فضای مجازی رد و بدل می شود تا چه حد به بالندگی کاربر کمک می کند یا تا چه حد قدرت نفوذ آن می تواند مخرب باشد، در حسابی سرانگشتی می توان فهمید بیش از 80 درصد افرادی که تحت تاثیر فضاهای ضد ارزشی قرار گرفته اند برای اولین بار از سر کنجکاوی عبور کرده و در دام گرگ های میش نما افتاده اند.
با همه اینها وجود پیام رسان های داخلی با کیفیت و کاربردی ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با ایجاد این پیام رسان ها بدن شک جلوی بسیاری از افسارگسیختگی ها گرفته خواهد شد.
وجود پیام رسانی که بتواند با پیام رسان های مشابه خارجی رقابت کند و خدمات آن رضایت خاطر کاربران را به دنبال داشته باشد خود به خود موجب حذف پیام رسان هایی خواهد شد که امروز کانون خانواده ها را به لرزه درآورده است.
به طور حتم این توانایی در کشور به ویژه بین جوانان و نخبگان وجود دارد و می توانیم پیام رسانی قدرتمند تر از پیام رسان های مشابه خارجی بسازیم همانطور که در بسیاری از مسیرها خوش درخشیده ایم ولی تحقق این مهم نیازمند اعتماد به نسلی است که ارمغان آوران خودکفایی هستند.
*خبرنگار ایرنا

انتهای پیام /*