عرب:نمایندگان مجلس فوتبال را مبنای عملکرد مدیریتی قرار ندهند

1398/02/31 - 08:09:00 ق.ظ
عرب:نمایندگان مجلس فوتبال را مبنای عملکرد مدیریتی قرار ندهند

«ایرج عرب» روز سه شنبه افزود: توصیه همیشگی وزیر ورزش به ما جلوگیری از حاشیه و ورود به مسایل قومی و حفظ آرامش بوده و هست. ما همه ایرانی هستیم و در کنار هم باید از فوتبال لذت ببریم.
وی افزود: در بخش مادی و بر اساس قانون مجلس، وزارت خانه اجازه هزینه کرد در بخش حرفه ای را ندارد و تنها در بخش معنوی و نظارتی همواره از رهنمودهای وزیر ورزش بهره مند شدیم و از این منظر حمایت «مسعود سلطانی فر» از سرخآبی های پایتخت معنوی و نظارتی است.
ورزشی** 9250**9118**

انتهای پیام /*