62 هزار نفر به جمعیت کمیته امداد آذربایجان غربی اضافه شد

1397/12/18 - 06:33:00 ق.ظ
62 هزار نفر به جمعیت کمیته امداد آذربایجان غربی اضافه شد Error In Getting Data