وزیر ورزش 6 طرح را در آذربایجان غربی افتتاح می کند

1398/02/31 - 08:11:00 ق.ظ
وزیر ورزش 6 طرح را در آذربایجان غربی افتتاح می کند

این طرح ها شامل ورزشگاه هزار نفری فوتبال سلماس، سالن تیراندازی شهدا و زورخانه پوریای ولی خوی، سالن چندمنظوره سرو ارومیه، سالن چندمنظوره و محوطه سازی و دیوارکشی فیرورق است.
اعتبار و مساحت این پروژه ها بترتیب، ورزشگاه 6 هزار نفری نفری سلماس 400 میلیارد ریال در مساحت 28 هزار 200 مترمربع، سالن تیراندازی شهداء 17میلیارد ریال در مساحت یکهزار و 30 مترمربع، زورخانه پوریای ولی 5.2میلیارد ریال در مساحت 466مترمربع و سالن ورزشی چندمنظوره سرو با اعتبار 8.8میلیارد ریال و در مساحت یکهزار و 800 مترمربع، سالن چندمنظوره فیرورق در مساحت یکهزار و 80مترمربع و با اعتبار 20میلیارد ریال و محوطه سازی و دیوارکشی فیرورق در مساحت چهار هکتار و با اعتبار 4.5میلیارد ریال است.
همچنین «مسعود سلطانی فر» عملیات اجرایی سه سالن ورزشی طبقاتی در شهرهای چالدران، سلماس و ماکو را با اعتبار 80میلیارد ریال و هر سالن در زیربنای 900مترمربع و در 2 طبقه کلنگ زنی می کند.
ورزشی**9250** 2024

انتهای پیام /*