متن شعر

روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم

روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم
ننگ عاشق ننگ دارد از همه فخر جهان
علم چون چادر گشاید در برم گیرد به لطف
تاج زرین چون نهد از عاشقی بر فرق من
چون در آب زندگانی صورتم پنهان شود
نام شمس الدین تبریزی چو بنویسم بدانک
 
عاشقی بس پخته​ام این ننگ را بر خود نهم
ننگ را من بر سر آن عشرت بی​حد نهم
حرف​های علم را بر گردن ابجد نهم
تخت خود را من برآرم بر سر فرقد نهم
صورت خود را به پیش صورت احمد نهم
شکر دلخواه را در اشکم کاغذ نهم
تعداد دفعات مشاهده: 82