متن شعر

این عمر که سرمایهٔ ملکیست نه خرد

این عمر که سرمایهٔ ملکیست نه خرد
چون بی‌خبران همی به سر باید برد

وز غبن چنین زنگیی پیش از مرگ
روزی به هزار مرگ می‌باید مرد

تعداد دفعات مشاهده: 140