متن شعر

نتانی آمدن این راه با من

نتانی آمدن این راه با من
ولی همراهی و با تو بسازم
چو از راهت ببردم شرط نبود
بغل​هایت بگیرم همچو پیران
چو آدم توبه کن از خوشه چینی
دهان بربند گوش فهم بسته​ست
 
کجا دارد هریسه پای روغن
که چشم من به روی توست روشن
میان راه ترک دوست کردن
چو طفلانت نهم گاهی به گردن
چو کشتی بذر آن توست خرمن
مگو چیزی که می ناید به گفتن
تعداد دفعات مشاهده: 115