متن شعر

در منزل دل غم تو می‌آید و بس

در منزل دل غم تو می‌آید و بس
در سکنهٔ جان غم تو می‌باید و بس

تا صبح جمال فتنه‌زای تو دمید
گویی که ز شب غم تو می‌زاید و بس

تعداد دفعات مشاهده: 153