متن شعر

اندرآمد شاه شیرینان ترش

اندرآمد شاه شیرینان ترش
چشم کژبین را بگفتم کژ مبین
در هر آن زندان که درتابد رخش
گرد باغش گشتم و والله نبود
در حرم خندان بود سلطان ولیک
گر تو مرد مومنی باور مکن
منکر ار باشد ترش نبود عجب
 
جان شیرینم فدای آن ترش
کس کند باور گل خندان ترش
کس نماند در همه زندان ترش
میوه​ای اندر همه بستان ترش
می​نماید خویش در دیوان ترش
انگبین و شکر و ایمان ترش
نسبتی دارد به بادنجان ترش
تعداد دفعات مشاهده: 156