متن شعر

فرزند عزیز، قرةالعین کبیر

فرزند عزیز، قرةالعین کبیر
بادات خدا در همه احوال نصیر

بپذیر به یادگار این نسخه ز من
میکن نظری درو ولی یاد بگیر

می‌خواست پدر که با تو باشد همه عمر
اما چه توان کرد؟ چنین بد تقدیر

تعداد دفعات مشاهده: 354