متن شعر

زان پیش که این چرخ معلا کردند

زان پیش که این چرخ معلا کردند
وز آب و گل این نقش معما کردند

جامی ز می عشق تو بر ما کردند
صبر و خرد ما همه یغما کردند

تعداد دفعات مشاهده: 103