متن شعر

در عشق، اگر بسی ملامت ببری

در عشق، اگر بسی ملامت ببری
تا ظن نبری جان به قیامت ببری

انصاف ده از خویشتن، ای خام طمع
عاشق شوی و جان به سلامت ببری؟

تعداد دفعات مشاهده: 133