متن شعر

حق تعالی گفت با روح الامین


حق تعالی گفت با روح الامین
باز پرس از رحمة للعالمین


کای نبی خشنودم ازعثمان خویش
هست او خشنود از رحمن خویش

تعداد دفعات مشاهده: 210