متن شعر

آوازهٔ حسنت از جهان می‌شنوم

آوازهٔ حسنت از جهان می‌شنوم
شرح غمت از پیر و جوان می‌شنوم

آن بخت ندارم که ببینم رویت
باری، نامت ز این و آن می‌شنوم

تعداد دفعات مشاهده: 122