متن شعر

تکدی

تکدی

غرور من که به ملک سخن خدایی کرد
دریغ در طلب آشنایی با تو
وفا و عشق تو را
چون گدا
گدایی کرد


تعداد دفعات مشاهده: 429