متن شعر

آن وصل تو باز، آرزو می‌کندم

آن وصل تو باز، آرزو می‌کندم
گفتن به تو راز، آرزو می‌کندم

خفتن ببرت به ناز تا روز سپید
شب‌های دراز، آرزو می‌کندم

تعداد دفعات مشاهده: 119