متن شعر

تا نفس پرستی تو را غم بیش است

تا نفس پرستی تو را غم بیش است
ور دل داری ملک تو هر دم بیش است

چه جای دو عالم است کانجا که دل است
هر ذرّه ز صد هزار عالم بیش است

تعداد دفعات مشاهده: 188