متن شعر

در سنبلش آویختم از روی نیاز - گفتم من سودازده را کار بساز

در سنبلش آویختم از روی نیاز
گفتم من سودازده را کار بساز

گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار
در عیش خوش‌آویز نه در عمر دراز
تعداد دفعات مشاهده: 309