متن شعر

از نادره، نادر جهانیم امروز

از نادره، نادر جهانیم امروز
اعجوبهٔ آخر الزّمانیم امروز

سلطان سخن نشسته بر مسند فقر
ماییم که صاحب قرانیم امروز

تعداد دفعات مشاهده: 92