متن شعر

آنکه تیز از لطیفه نشناسد

آنکه تیز از لطیفه نشناسد
چه خبر از اصول دین دارد

نیست‌ جرمش ز بانگ بی‌هنگام
چکند بینوا همین دارد

تعداد دفعات مشاهده: 355