متن شعر

یا رب جان را بیم گنه کاران هست

یا رب جان را بیم گنه کاران هست
دل را شب و روز ماتم یاران هست

گفتی که به بیچارگی و عجز درآی
بیچارگی و عجز به خرواران هست

تعداد دفعات مشاهده: 92